19/07/12

2οι Πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ.ΚΟΧ 25.703/01/2012 (Ηλεία) ‏

Σήμερα 19/07/2012 αναρτήθηκαν οι νέοι πίνακες πρόσληψης , κατάταξης , απορριπτέων* για την ΚΟΧ 25.703/01/2012της Ηλείας. Οι νέοι προσληφθέντες θα πρέπει να άμεσα επικοινωνήσουν με το γραφείο […]
at
11/07/12

Πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 25.1004/01/2012 (Λακωνία)

Αναρτήθηκαν σήμερα 11/7/2012 οι πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 25.1004/01/2012 ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου  για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο […]
at
03/07/12

Πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 25.703/01/2012 (Ηλεία)

Αναρτήθηκαν σήμερα 03/7/2012 οι πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 25.703/01/2012 ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου  για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε […]
at
List choice