26/04/13

– 26/04/2013 – Αναμορφωμένοι πίνακες μετά από απόφαση ΑΣΕΠ Καβάλας

1ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) 2ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) 3ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) Πiνακας Απορριπτέων […]
at
26/04/13

– 26/04/2013 – 7ος & 8ος πίνακας προσληπτέων Ροδόπης μετά από απόφαση ΑΣΕΠ

Πίνακας προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) Νο7 Πίνακας προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) Νο8
at
24/04/13

– 22/04/2013 – Αναμορφωμένοι πίνακες μετά από απόφαση ΑΣΕΠ Ροδόπης

1ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) 2ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) 3ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) 4ος Πίνακας […]
at
24/04/13

– 24/04/2013 – 7ος πίνακας προσληπτέων Χαλκιδικής

Πίνακας Προσληπτέων Πλήρη Στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο)
at
List choice