22/04/13

– 22/04/2013 – Αναμορφωμένοι πίνακες μετά από απόφαση ΑΣΕΠ Αρκαδίας

1ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) 2ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) 3ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) 4ος Πίνακας […]
at
22/04/13

– 22/04/2013 – Αναμορφωμένοι πίνακες μετά από απόφαση ΑΣΕΠ Ξάνθης

Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) Πίνακας Απορριπτέων (κατα Αυξ Σειρά ΑΜΚΑ) Πίνακας Κατάταξης μόνο ΑΜΚΑ (κατά αυξ σειρά ΑΜΚΑ) Πίνακας Κατάταξης μόνο ΑΜΚΑ (κατά […]
at
22/04/13

– 22/04/2013 – Αναμορφωμένοι πίνακες μετά από απόφαση ΑΣΕΠ Θάσου

1ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) 2ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) 3ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) Πίνακας Απορριπτέων […]
at
16/04/13

– 16/04/2013 – 6ος πίνακας προσληπτέων Χαλκιδικής

6ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ον/μο)
at
List choice