30/05/13

– 30/05/2013 – Νεότεροι Πίνακες μετά από Δεύτερη Απόφαση ΑΣΕΠ Κορινθίας

Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) Νο1 Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) Νο2 Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) Νο3 Πίνακας Προσληπτέων […]
at
29/05/13

– 29/05/2013 – 6ος Αναμορφωμένος Πίνακας μετά από Απόφαση ΑΣΕΠ – Θεσσαλονίκη

6ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο)
at
27/05/13

– 27/05/2013 – 9ος,10ος & 11ος αναμορφωμένοι πίνακες Κορινθίας

Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) Νο9 Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) Νο10 Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) Νο11
at
25/05/13

– 28/05/2013 – Αναμορφωμένοι Πίνακες 4ος & 5ος, μετά από Απόφαση ΑΣΕΠ – Θεσσαλονίκη

4ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) 5ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο)
at
[mc4wp_form id="5316"]