08/05/13

– 08/05/2013 – Αναμορφωμένοι πίνακες μετά από απόφαση ΑΣΕΠ Ηλείας

Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία Νο1 Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία Νο2 Πiνακας Απορριπτέων Πίνακας Κατάταξης μόνο ΑΜΚΑ (κατά αυξ σειρά ΑΜΚΑ) Πίνακας Κατάταξης μόνο ΑΜΚΑ (κατά Φθιν […]
at
08/05/13

– 08/05/2013 – 4ος πίνακας προσληπτέων Καβάλας

Πίνακας προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) Νο4
at
02/05/13

– 02/05/2013 – 8ος, 9ος &10ος πίνακας προσληπτέων Χαλκιδικής

Πίνακας κατάταξης προσλιπτέων πλήρη στοιχεία Νο8 Πίνακας κατάταξης προσλιπτέων πλήρη στοιχεία Νο9 Πίνακας κατάταξης προσλιπτέων πλήρη στοιχεία Νο10
at
01/05/13

– 01/05/2013 – Αναμορφωμένοι πίνακες μετά από απόφαση ΑΣΕΠ Κορινθίας

1oς Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονο/μο) 2oς Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονο/μο) 3oς Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονο/μο) 4oς Πίνακας […]
at
List choice