14/04/14

14/04/2014 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συνεργασία / Ανάθεση Έργου (Κωδ. Προσκλ: 15ΑΡΓ/ΟΠΣ 375600)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ
at
14/04/14

14/04/2014 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συνεργασία / Ανάθεση Έργου (Κωδ. Προσκλ: 14ΑΡΓ/ΟΠΣ 375600)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ
at
13/04/14

14/04/2014 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συνεργασία / Ανάθεση Έργου (Κωδ. Προσκλ: 13ΑΡΓ/ΟΠΣ 375600)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ
at
11/04/14

– 10/04/2014 – Εξόφληση Ωφελούμενων για τη ΙΘ ΕΠΚΑ

Αγαπητοί Ωφελούμενοι Η «ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ» είναι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει, ότι στις 10-4-2014, έγινε η εξόφληση των ωφελουμένων οι οποίοι απασχολήθηκαν στη ΙΘ΄ ΕΠΚΑ. […]
at
List choice