05/02/18

Ευκαιρία για τους νέους: Ελλάδα-Βουλγαρία-διαπολιτισμικός διάλογος μέσα από τον τουρισμό σπα

Η ΜΚΟ Globalis από τη Βουλγαρία και η Αρωγή ΑΜΚΕ δίνουν την ευκαιρία σε νέους να συμμετέχουν σε ένα διαπολιτισμικό διάλογο μέσα από τον τουρισμό σπα. […]
at
List choice