– 23/07/2013 – Αποτελέσματα επαναπροκήρυξης Σερρών
23, 2013
– 23/07/2013 – Αποτελέσματα επαναπροκήρυξης Έβρου
23, 2013

– 23/07/2013 – Αποτελέσματα επαναπροκήρυξης Ροδόπης

List choice