Επιδοτούμενο πρόγραμμα 25.000 ανέργων

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις πράσινες δεξιότητες.

Επιδοτούμενο πρόγραμμα 25.000 ανέργων.

  Περιγραφή

  H δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών για 25.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

  Δικαίωμα συμμετοχής / Επίδομα

  Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  ✔ Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
  ✔ Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών
  ✔ Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

  Το εκπαιδευτικό επίδομα ως 400€ (5 €/ώρα κατάρτισης μικτά)

  Διάρκεια προγραμμάτων

  Η διάρκεια των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης είναι 80 ώρες

  Αντικείμενα Κατάρτισης

  Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν μέσα από ένα μεγάλο αριθμό προγραμμάτων κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε «πράσινες» δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων μεγάλων εταιρειών πληροφορικής με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

  – Για την Περιοχή Πετραλώνων Τηλ: 2103000760
  – Για Ρέντη και υπόλοιπη Αττική Τηλ: 2111181799
  – Για Θεσσαλονίκη Τηλ: 2311113110

[mc4wp_form id="5316"]