– 28/06/2013 – Δελτίο Τύπου Νομού Λακωνίας
28, 2013
– 28/06/2013 – Νομός Αργολίδας
28, 2013

– 28/06/2013 – Νομός Λακωνίας

Για την ΚΟΧ.Π.1.1004/2/2013 προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες. Από 29/06/2013 έως και 08/07/2013.

Ανακοίνωση ΚΟΧ

Έντυπο αίτησης στον Πολιτισμό

Οδηγίες ΚΟΧ στον Πολιτισμό

Περίληψη ΚΟΧ

List choice