18/07/13

– 18/07/2013 – Ηλεία

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων της ΚΟΧ.Π 1.703-02-2013 είναι δέκα ημέρες. Από 19/07/2013 έως και 28/07/2013. Ανακοίνωση ΚΟΧ Δελτίο Τύπου Έντυπο Αίτησης Οδηγίες ΚΟΧ Περίληψη ΚΟΧ
at
05/02/13

– 05/02/2013 – Νομός Ηλείας

Για την ΚΟΧ.Π 1.703-01-2013 προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες. Από 06/02/2013 έως και 15/02/2013. Ορθή Επανάληψη Περίληψης ΚΟΧΟδηγίες ΚΟΧ στον ΠολιτισμόΟρθή Επανάληψη ΚΟΧΈντυπο αίτησης […]
at
List choice