Μουσ – Περ. Κεντρ Μακεδ – Αποτελέσματα

06/11/13

– 06/11/2013 – Αποτελέσματα Νέων Πινάκων Προκήρυξης (20ος, 21ος, 22ος, ) – Χαλκιδική

20ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ\μο) 21ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ\μο) 22ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ\μο)
at
06/11/13

– 06/11/2013 – Αποτελέσματα Νέων Πινάκων Προκήρυξης (9ος, 10ος, 11ος, 12ος ) – Θεσσαλονίκη

9ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) 10ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) 11ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) 12ος Πίνακας […]
at
02/10/13

– 02/10/2013 – Αποτελέσματα Νέων Πινάκων Προκήρυξης (13ος, 14ος, 15ος, 16ος, 17ος, 18ος, 19ος) – Χαλκιδική

13ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) 14ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) 15ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) 16ος Πίνακας […]
at
18/09/13

– 18/09/2013 – 8ος Αναμορφωμένος Πίνακας μετά από Απόφαση ΑΣΕΠ – Θεσσαλονίκη

8ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο)
at
[mc4wp_form id="5316"]