31/07/13

– 31/07/2013 – Αποτελέσματα επαναπροκήρυξης Θεσσαλονίκης

Η προθεσμία αποδοχής ή μη αποδοχής της θέσης (πρόσληψης) είναι 10 ημερολογιακές ημέρες αρχής γενομένης από αύριο 01/08/2013 έως 10/08/2013. Ενστάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν τις 5 […]
at
19/06/13

– 19/06/2013 – 7ος Αναμορφωμένος Πίνακας μετά από Απόφαση ΑΣΕΠ – Θεσσαλονίκη

7ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο)
at
29/05/13

– 29/05/2013 – 6ος Αναμορφωμένος Πίνακας μετά από Απόφαση ΑΣΕΠ – Θεσσαλονίκη

6ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο)
at
25/05/13

– 28/05/2013 – Αναμορφωμένοι Πίνακες 4ος & 5ος, μετά από Απόφαση ΑΣΕΠ – Θεσσαλονίκη

4ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) 5ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο)
at
List choice