21/05/13

– 21/05/2013 – Αναμορφωμένοι Πίνακες 1ος, 2ος ,& 3ος, μετά από Απόφαση ΑΣΕΠ – Θεσσαλονίκη

1ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) 2ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) 3ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) Πίνακας Απορριπτέων […]
at
02/04/13

– 02/04/2013 – 4ος πίνακας προσληπτέων Θεσσαλονίκης

4ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ον/μο)
at
01/04/13

– 01/04/2013 – 3ος πίνακας προσληπτέων Θεσσαλονίκης

3ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοίχεια (ταξ κατά ‘Ον\μο)
at
20/03/13

– 20/03/2013 – 2ος πίνακας προσληπτέων Θεσσαλονίκης

Πίνακας Προσληπτέων Πλήρη Στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο)
at
List choice