04/07/13

– 04/07/2013 – Αποτελέσματα Έπειτα από Απόφαση ΑΣΕΠ – Χαλκιδική

11ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) 12ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο)
at
03/06/13

– 03/06/2013 – Αποτελέσματα έπειτα από απόφαση ΑΣΕΠ

1ος Πίνακας Προσληπτέων Πλήρη Στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) 2ος Πίνακας Προσληπτέων Πλήρη Στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) 3ος Πίνακας Προσληπτέων Πλήρη Στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) 4ος Πίνακας […]
at
20/05/13

– 23/05/2013 – 11ος, 12ος, 13ος &14ος πινακας προσληπτέων Χαλκιδικής

Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά ονομ/μο) Νο11 Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά ονομ/μο) Νο12 Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά ονομ/μο) Νο13 Πίνακας Προσληπτέων […]
at
02/05/13

– 02/05/2013 – 8ος, 9ος &10ος πίνακας προσληπτέων Χαλκιδικής

Πίνακας κατάταξης προσλιπτέων πλήρη στοιχεία Νο8 Πίνακας κατάταξης προσλιπτέων πλήρη στοιχεία Νο9 Πίνακας κατάταξης προσλιπτέων πλήρη στοιχεία Νο10
at
List choice