Μουσ – Περ. Κεντρ Μακεδ – Προκυρήξεις

25/07/13

– 25/07/2013 – Επαναπροκήρυξης Χαλκιδικής

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων της ΚΟΧ.Π 1.207-02-2013 είναι δέκα ημέρες. Από 26/07/2013 έως και 05/08/2013. Ανακοίνωση ΚΟΧ Δελτίο Τύπου Έντυπο Αίτησης Οδηγίες ΚΟΧ Περίληψη ΚΟΧ
at
18/07/13

– 18/07/2013 – Θεσσαλονίκη

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων της ΚΟΧ.Π 1.202-02-2013 είναι δέκα ημέρες. Από 19/07/2013 έως και 28/07/2013. Ανακοίνωση ΚΟΧ Δελτίο Τύπου Έντυπο Αίτησης Οδηγίες ΚΟΧ Περίληψη ΚΟΧ
at
06/07/13

– 06/07/2013 – Νομός Σερρών

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων της ΚΟΧ.Π.1.206/2/2013 είναι δέκα ημέρες. Από 07/07/2013 έως και 16/07/2013   Ανακοίνωση ΚΟΧ Δελτίο Τύπου Έντυπο Αίτησης Οδηγίες ΚΟΧ Περίληψη ΚΟΧ
at
05/02/13

– 05/02/2013 – Νομός Χαλκιδικής

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες. Από 06/02/2013 έως και 15/02/2013.   Περίληψη ΚΟΧ Οδηγίες ΚΟΧ στον Πολιτισμό ΚΟΧ Έντυπο αίτησης στον Πολιτισμό
at
List choice