Μουσ – Περ. Αν Μακεδ & Θράκης – Προκυρήξεις

06/07/13

– 06/07/2013 – Νομός Ροδόπης

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων της ΚΟΧ.Π.1.106/2/2013 είναι δέκα ημέρες. Από 07/07/2013 έως και 16/07/2013 Ανακοίνωση ΚΟΧ Δελτίο Τύπου Έντυπο Αίτησης Οδηγίες ΚΟΧ Περίληψη ΚΟΧ
at
06/07/13

– 06/07/2013 – Νομός Έβρου

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων της ΚΟΧ.Π.1.102/2/2013 είναι δέκα ημέρες. Από 07/07/2013 έως και 16/07/2013 Ανακοίνωση ΚΟΧ Δελτίο Τύπου Έντυπο Αίτησης Οδηγίες ΚΟΧ Περίληψη ΚΟΧ
at
28/06/13

– 28/06/2013 – Νομός Καβάλας

Για την ΚΟΧ.Π.1.104/2/2013 προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες. Από 29/06/2013 έως και 08/07/2013. Ανακοίνωση ΚΟΧ Έντυπο Αίτησης Οδηγίες ΚΟΧ Περίληψη ΚΟΧ
at
28/06/13

– 28/06/2013 – Νομός Θάσου

Για την ΚΟΧ.Π.1.103/2/2013 προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες. Από 29/06/2013 έως και 08/07/2013. Ανακοίνωση ΚΟΧ Έντυπο αίτησης στον Πολιτισμό Οδηγίες ΚΟΧ στον Πολιτισμό Περίληψη […]
at
List choice