Μουσ – Περ. Αν Μακεδ & Θράκης – Προκυρήξεις

05/02/13

– 05/02/2013 – Νομός Ροδόπης

Για την ΚΟΧ.Π 1.106-01-2013 προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες. Από 06/02/2013 έως και 15/02/2013. Περίληψη ΚΟΧΟδηγίες ΚΟΧ στον ΠολιτισμόΚΟΧΈντυπο αίτησης στον Πολιτισμό
at
05/02/13

– 05/02/2013 – Νομός Ξάνθης

Για την ΚΟΧ.Π 1.105-01-2013 προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες. Από 06/02/2013 έως και 15/02/2013. Περίληψη ΚΟΧΟδηγίες ΚΟΧ στον ΠολιτισμόΚΟΧΈντυπο αίτησης στον Πολιτισμό
at
05/02/13

-05/02/2013 – Νομός Έβρου

Για την ΚΟΧ.Π 1.102-01-2013 προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες. Από 06/02/2013 έως και 15/02/2013. Περίληψη ΚΟΧΟδηγίες ΚΟΧ στον ΠολιτισμόΚΟΧΈντυπο αίτησης στον Πολιτισμό
at
31/01/13

– 31/1/2013 – Νομός Καβάλας

Για την ΚΟΧ.Π 1.104-1-2013 η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες. Από 01/02/2013 έως και 10/02/2013 Έντυπο αίτησης στον Πολιτισμό Ορθή Επανάληψη ΚΟΧ 1.104-1-2013 Οδηγίες […]
at
List choice