Έντυπα
July 18, 2013
– 23/07/2013 – Αποτελέσματα επαναπροκήρυξης Σερρών
July 23, 2013

– 23/07/2013 – Αποτελέσματα επαναπροκήρυξης Κορινθίας

Η προθεσμία αποδοχής ή μη αποδοχής της θέσης (πρόσληψης) είναι 10 ημερολογιακές ημέρες αρχής γενομένης από αύριο 24/07/2013 έως 02/08/2013.

Ενστάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν τις 5 εργάσιμες ημέρες, από 24/07/2013 έως και 30/07/2013 και αποστέλλονται απευθείας στο ΑΣΕΠ

Πίνακας Κατάταξης μόνο ΑΜΚΑ (κατά φθιν Βαθμολογική σειρά)

Πίνακας Κατάταξης μόνο ΑΜΚΑ (κατά αυξ Βαθμολογική σειρά)

Πίνακας Απορρηπτέων (κατά αυξ σειρά ΑΜΚΑ)

Πίνακας Κατάταξης Πλήρη Στοιχεία (κατά φθιν Βαθμολογική Σειρά)

Πίνακας Προσληπτέων πλήρη Στοιχεία (ταξ κατά Ονοματ/μο)

Αποδοχή Θέσης Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Μη Αποδοχή Θέσης Κοινωφελούς Χαρακτήρα

[mc4wp_form id="5316"]