– 23/07/2013 – Αποτελέσματα επαναπροκήρυξης Σερρών
July 23, 2013
– 23/07/2013 – Αποτελέσματα επαναπροκήρυξης Έβρου
July 23, 2013

– 23/07/2013 – Αποτελέσματα επαναπροκήρυξης Ροδόπης

List choice