Μουσ – Περ. Πελοπ – Αποτελέσματα

Wednesday November 6th, 2013

– 06/11/2013 – Αποτελέσματα Νέων Πινάκων Ά Προκήρυξης (10ος,11ος) Λακωνίας

10ος Πίνακας Προσληπτέων Πλήρη Στοιχεία (ταξ κατά Ονομ\μο) 11ος Πίνακας Προσληπτέων Πλήρη Στοιχεία (ταξ κατά Ονομ\μο)
at
Tuesday September 10th, 2013

– 10/09/2013 – Αποτελέσματα Νέων Πινάκων Ά Προκύρηξης (7ος,8ος, 9ος) Λακωνίας

7ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ\μο) 8ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ\μο) 9ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ\μο)
at
Friday September 6th, 2013

– 06/09/2013 – Αποτελέσματα Επαναπροκύρηξης Κορινθίας

2ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ\μο)
at
Tuesday July 23rd, 2013

– 23/07/2013 – Αποτελέσματα επαναπροκήρυξης Κορινθίας

Η προθεσμία αποδοχής ή μη αποδοχής της θέσης (πρόσληψης) είναι 10 ημερολογιακές ημέρες αρχής γενομένης από αύριο 24/07/2013 έως 02/08/2013. Ενστάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν τις 5 […]
at
List choice