24/09/12

«Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού».

Η Αρωγή ΑΜΚΕ στα πλαίσια του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 07,08,09 : «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ, υπέβαλε […]
at
14/09/12

Πίνακες Κατάταξης Προσληπτέων & Απορριπτέων κατόπιν ελέγχου ΑΣΕΠ

Πίνακες Απορριπτέων Πίνακας Απορριπτέων Ορθή Επανάληψη του Πίνακα Απορριπτέων   Πίνακες Κατάταξης Πίνακας Κατάταξης Α Ορθή Επανάληψη του Πίνακα Κατάταξης Α Πίνακας Κατάταξης Β   Πίνακες […]
at
02/09/12

03/09/2012 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δημιουργία Μητρώου Συνεργατών (Κωδ. Προσκλ: 1ΑΡΓ/ΟΠΣ 375600)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ
at
List choice