16/04/13

– 16/04/2013 – 5ος πίνακας προσληπτέων Χαλκιδικής

5ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ον/μο)
at
12/04/13

– 12/04/2013 – 4ος πίνακας προσληπτέων Χαλκιδικής

4ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ον/μο)
at
10/04/13

– 10/04/2013 – Αποτελέσματα Θάσου No3

Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ον/μο)
at
09/04/13

– 09/04/2013 – 18ος πίνακας προσληπτέων Κορινθίας

Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ον/μο) Νο18
at
List choice