06/09/13

– 06/09/2013 – Αποτελέσματα Επαναπροκύρηξης Χαλκιδικής

2ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ\μο)
at
04/09/13

– 04/09/2013 – Αναμορφωμένοι Πίνακες Π.Ε.Σερρών μετά από Απόφαση ΑΣΕΠ

Πίνακας Κατάταξης μόνο ΑΜΚΑ (κατά αυξ σειρά ΑΜΚΑ) Πίνακας Κατάταξης μόνο ΑΜΚΑ (κατά Φθιν Βαθμολ σειρά) Πίνακας Κατάταξης πλήρη Στοιχεία (κατά φθιν Βαθμολ σειρά) Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ […]
at
01/09/13

02/09/2013 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δημιουργία Μητρώου Συνεργατών (Κωδ. Προσκλ: 9ΑΡΓ/ΟΠΣ 375600)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ
at
List choice