Μουσ – Περ. Αν Μακεδ & Θράκης – Αποτελέσματα

08/05/13

– 08/05/2013 – 4ος πίνακας προσληπτέων Καβάλας

Πίνακας προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) Νο4
at
26/04/13

– 26/04/2013 – Αναμορφωμένοι πίνακες μετά από απόφαση ΑΣΕΠ Καβάλας

1ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) 2ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) 3ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) Πiνακας Απορριπτέων […]
at
26/04/13

– 26/04/2013 – 7ος & 8ος πίνακας προσληπτέων Ροδόπης μετά από απόφαση ΑΣΕΠ

Πίνακας προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) Νο7 Πίνακας προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) Νο8
at
24/04/13

– 22/04/2013 – Αναμορφωμένοι πίνακες μετά από απόφαση ΑΣΕΠ Ροδόπης

1ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) 2ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) 3ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) 4ος Πίνακας […]
at
List choice