– 24/04/2013 – 7ος πίνακας προσληπτέων Χαλκιδικής
April 24, 2013
– 26/04/2013 – 7ος & 8ος πίνακας προσληπτέων Ροδόπης μετά από απόφαση ΑΣΕΠ
April 26, 2013

– 22/04/2013 – Αναμορφωμένοι πίνακες μετά από απόφαση ΑΣΕΠ Ροδόπης

List choice