Μουσ – Περ. Αν Μακεδ & Θράκης – Αποτελέσματα

Monday August 5th, 2013

– 05/08/2013 – Ορθή Επανάληψη Επαναπροκήρυξης Ροδόπης

1ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) 2ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) Πίνακας Κατάταξης μόνο ΑΜΚΑ (κατά αυξ σειρά ΑΜΚΑ) Πίνακας Κατάταξης […]
at
Monday August 5th, 2013

– 05/08/2013 – Αναμορφωμένοι Πίνακες μετά από απόφαση ΑΣΕΠ Θάσου

Πίνακας Κατάταξης μόνο ΑΜΚΑ (κατά αυξ σειρά ΑΜΚΑ) Πίνακας Κατάταξης μόνο ΑΜΚΑ (κατά φθιν βαθμολογ σειρά) Πίνακας Κατάταξης πλήρη Στοιχεία (κατά φθιν Βαθμολ σειρά) Πίνακας Προσληπτέων πλήρη […]
at
Tuesday July 23rd, 2013

– 23/07/2013 – Αποτελέσματα επαναπροκήρυξης Έβρου

Η προθεσμία αποδοχής ή μη αποδοχής της θέσης (πρόσληψης) είναι 10 ημερολογιακές ημέρες αρχής γενομένης από αύριο 24/07/2013 έως 02/08/2013. Ενστάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν τις 5 […]
at
Tuesday July 23rd, 2013

– 23/07/2013 – Αποτελέσματα επαναπροκήρυξης Ροδόπης

Η προθεσμία αποδοχής ή μη αποδοχής της θέσης (πρόσληψης) είναι 10 ημερολογιακές ημέρες αρχής γενομένης από αύριο 24/07/2013 έως 02/08/2013. Ενστάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν τις 5 […]
at
List choice