Μουσ – Περ. Αν Μακεδ & Θράκης – Αποτελέσματα

Tuesday July 16th, 2013

– 16/07/2013 – Ορθή Επανάληψη αποτελεσμάτων επαναπροκήρυξης Θάσου

Πίνακας Κατάταξης μόνο ΑΜΚΑ (κατα αυξ σειρα ΑΜΚΑ) Πίνακας Κατάταξης μόνο ΑΜΚΑ (κατά Φθιν Βαθμολ σειρά) Πίνακας Απορριπτέων(κατά Αυξ Σειρά ΑΜΚΑ) Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ […]
at
Friday July 12th, 2013

– 12/07/2013 – Αποτελέσματα επαναπροκήρυξης Θάσου

Η προθεσμία αποδοχής ή μη αποδοχής της θέσης (πρόσληψης) είναι 10 ημερολογιακές ημέρες αρχής γενομένης από αύριο 13/07/2013 έως 22/07/2013. Ενστάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν τις 5 […]
at
Friday July 12th, 2013

– 12/07/2013 – Αποτελέσματα επαναπροκήρυξης Καβάλας

Η προθεσμία αποδοχής ή μη αποδοχής της θέσης (πρόσληψης) είναι 10 ημερολογιακές ημέρες αρχής γενομένης από αύριο 13/07/2013 έως 22/07/2013. Ενστάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν τις 5 […]
at
Friday May 24th, 2013

– 24/05/2013 – Αναμορφωμένοι πίνακες μετά από απόφαση ΑΣΕΠ

1ος Πίνακας Κατάταξης (ταξ κατά Ονομ/μο) 2ος Πίνακας Κατάταξης (ταξ κατά Ονομ/μο) Πίνακας Απορρίπτέων Πίνακας Κατάταξης μόνο ΑΜΚΑ (κατά αύξ σειρά ΑΜΚΑ) Πίνακας Κατάταξης μόνο ΑΜΚΑ […]
at
List choice