Μουσ – Περ. Αν Μακεδ & Θράκης – Προκυρήξεις

31/01/13

– 31/1/2013 – Νομός Θάσου

Για την ΚΟΧ.Π 1.103-1-2013 η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες. Από 01/02/2013 έως και 10/02/2013 Έντυπο αίτησης στον Πολιτισμό Ορθή Επανάληψη ΚΟΧ 1.103-1-2012 Οδηγίες […]
at
List choice