22/11/12

Συμβουλευτική Υποστήριξη Γυναικών από την «ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ»

Η «ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ» στα πλαίσια της υλοποίησης σχεδίου δράσης  με τίτλο «Καταπολέμηση της έμφυλης βίας στην οικογένεια και των βίαιων εξαναγκασμών στο χώρο εργασίας», καλεί γυναίκες […]
at
List choice