Μουσ – Περ. Κεντρ Μακεδ – Αποτελέσματα

Friday September 6th, 2013

– 06/09/2013 – Αποτελέσματα Επαναπροκύρηξης Χαλκιδικής

2ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ\μο)
at
Wednesday September 4th, 2013

– 04/09/2013 – Αναμορφωμένοι Πίνακες Π.Ε.Σερρών μετά από Απόφαση ΑΣΕΠ

Πίνακας Κατάταξης μόνο ΑΜΚΑ (κατά αυξ σειρά ΑΜΚΑ) Πίνακας Κατάταξης μόνο ΑΜΚΑ (κατά Φθιν Βαθμολ σειρά) Πίνακας Κατάταξης πλήρη Στοιχεία (κατά φθιν Βαθμολ σειρά) Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ […]
at
Wednesday August 7th, 2013

– 07/08/2013 – Ορθή Επανάληψη αποτελεσμάτων Επαναπροκήρυξης Θεσσαλονίκης

Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) Πίνακας Κατάταξης πλήρη Στοιχεία (κατά φθιν Βαθμολο) Πίνακας Κατάταξης μόνο ΑΜΚΑ (κατά αυξ σειρά ΑΜΚΑ) Πίνακας Κατάταξης μόνο ΑΜΚΑ […]
at
Tuesday August 6th, 2013

– 06/08/2013 – Αποτελέσματα Επαναπροκήρυξης Χαλκιδικής

Η προθεσμία αποδοχής ή μη αποδοχής της θέσης (πρόσληψης) είναι 10 ημερολογιακές ημέρες αρχής γενομένης από αύριο 07/08/2013 έως 16/08/2013. Ενστάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν τις 5 […]
at
List choice