Μουσ – Περ. Πελοπ – Αποτελέσματα

Friday July 12th, 2013

– 12/07/2013 – Αποτελέσματα επαναπροκήρυξης Αργολίδας

Η προθεσμία αποδοχής ή μη αποδοχής της θέσης (πρόσληψης) είναι 10 ημερολογιακές ημέρες αρχής γενομένης από αύριο 13/07/2013 έως 22/07/2013. Ενστάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν τις 5 […]
at
Friday July 12th, 2013

– 12/07/2013 – Αποτελέσματα επαναπροκήρυξης Αρκαδίας

Η προθεσμία αποδοχής ή μη αποδοχής της θέσης (πρόσληψης) είναι 10 ημερολογιακές ημέρες αρχής γενομένης από αύριο 13/07/2013 έως 22/07/2013. Ενστάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν τις 5 […]
at
Friday July 12th, 2013

– 12/07/2013 – Αποτελέσματα επαναπροκήρυξης Λακωνίας

Η προθεσμία αποδοχής ή μη αποδοχής της θέσης (πρόσληψης) είναι 10 ημερολογιακές ημέρες αρχής γενομένης από αύριο 10/03/2013 έως 19/03/2013. Ενστάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν τις 5 […]
at
Thursday July 4th, 2013

– 04/07/2013 – Πίνακες μετά από 3η απόφαση ΑΣΕΠ – Κορινθίας

Πίνακας Κατάταξης μόνο ΑΜΚΑ (κατά Αυξ Βαθμολ σειρά) Πίνακας Κατάταξης μόνο ΑΜΚΑ (κατά Φθιν Βαθμολ σειρά) Πίνακας Απορριπτέων(κατά Αυξ Σειρά ΑΜΚΑ) 1oς Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία […]
at
List choice