Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» – ΠΕ Ηλείας

19/06/2015 – ΚΕΦΙΑΠ – ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ: Διαθεματική παράσταση με τίτλο: «Κοκκινοσκουφίτσα» με μηνύματα και…Καλό Λύκο
June 19, 2015
Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)»
July 9, 2015

Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» – ΠΕ Ηλείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  20/10/2015

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα στο πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)»

 Η προθεσμία των επτά (7) ημερολογιακών ημερών για υποβολή ενστάσεων ξεκικά απο την επόμενη της ανάρτησης.

Δείτε την ανακοίνωση…

Δείτε την αίτηση ενστάσεων…

Δείτε τις οδηγίες ενστάσεων…


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Ανακοινώνεται η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

 από τους δυνητικά ωφελούμενους του Ε.Π Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, που χρηματοδοτείται από το ΤΕΒΑ,

 έως 26  Αυγούστου 2015

Δείτε την Πρόσκληση…

List choice