Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ηλείας


Ανακοινώσεις - Προσκλήσεις

Ανατρέξτε στις ανακοινώσεις και τις προσκλήσεις της σύμπραξης
19/10/14

20/10/2014 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δημιουργία Μητρώου Συνεργατών (Κωδ. Προσκλ: 17ΑΡΓ/ΟΠΣ 375600)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ
at
19/10/14

20/10/2014 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δημιουργία Μητρώου Συνεργατών (Κωδ. Προσκλ: 18ΑΡΓ/ΟΠΣ 375600)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ
at
31/08/14

01/09/2014 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δημιουργία Μητρώου Συνεργατών (Κωδ. Προσκλ: 16ΑΡΓ/ΟΠΣ 375600)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ
at
14/04/14

14/04/2014 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συνεργασία / Ανάθεση Έργου (Κωδ. Προσκλ: 15ΑΡΓ/ΟΠΣ 375600)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ
at
14/04/14

14/04/2014 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συνεργασία / Ανάθεση Έργου (Κωδ. Προσκλ: 14ΑΡΓ/ΟΠΣ 375600)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ
at
13/04/14

14/04/2014 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συνεργασία / Ανάθεση Έργου (Κωδ. Προσκλ: 13ΑΡΓ/ΟΠΣ 375600)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ
at
06/04/14

07/04/2014 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δημιουργία Μητρώου Συνεργατών (Κωδ. Προσκλ: 12ΑΡΓ/ΟΠΣ 375600)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ
at
16/02/14

17/02/2014 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δημιουργία Μητρώου Συνεργατών (Κωδ. Προσκλ: 11ΑΡΓ/ΟΠΣ 375600)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ
at
09/02/14

10/02/2014 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δημιουργία Μητρώου Συνεργατών (Κωδ. Προσκλ: 10ΑΡΓ/ΟΠΣ 375600)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ
at
01/09/13

02/09/2013 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δημιουργία Μητρώου Συνεργατών (Κωδ. Προσκλ: 9ΑΡΓ/ΟΠΣ 375600)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ
at
31/07/13

01/08/2013 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δημιουργία Μητρώου Συνεργατών (Κωδ. Προσκλ: 8ΑΡΓ/ΟΠΣ 375600)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ
at
28/02/13

01/03/2013 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δημιουργία Μητρώου Συνεργατών (Κωδ. Προσκλ: 7ΑΡΓ/ΟΠΣ 375600)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ
at
02/12/12

03/12/2012 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δημιουργία Μητρώου Συνεργατών (Κωδ. Προσκλ: 6ΑΡΓ/ΟΠΣ 375600)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ
at
08/10/12

08/10/2012 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συνεργασία / Ανάθεση Έργου (Κωδ. Προσκλ: 5ΑΡΓ/ΟΠΣ 375600)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ
at
08/10/12

08/10/2012 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συνεργασία / Ανάθεση Έργου (Κωδ. Προσκλ: 4ΑΡΓ/ΟΠΣ 375600)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ
at
List choice