24/05/13

– 24/05/2013 – Αναμορφωμένοι πίνακες μετά από απόφαση ΑΣΕΠ

1ος Πίνακας Κατάταξης (ταξ κατά Ονομ/μο) 2ος Πίνακας Κατάταξης (ταξ κατά Ονομ/μο) Πίνακας Απορρίπτέων Πίνακας Κατάταξης μόνο ΑΜΚΑ (κατά αύξ σειρά ΑΜΚΑ) Πίνακας Κατάταξης μόνο ΑΜΚΑ […]
at
21/05/13

– 21/05/2013 – Αναμορφωμένοι Πίνακες 1ος, 2ος ,& 3ος, μετά από Απόφαση ΑΣΕΠ – Θεσσαλονίκη

1ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) 2ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) 3ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) Πίνακας Απορριπτέων […]
at
20/05/13

– 23/05/2013 – 11ος, 12ος, 13ος &14ος πινακας προσληπτέων Χαλκιδικής

Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά ονομ/μο) Νο11 Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά ονομ/μο) Νο12 Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά ονομ/μο) Νο13 Πίνακας Προσληπτέων […]
at
14/05/13

– 14/05/2013 – Αναμορφωμένοι Πίνακες μετά από Απόφαση ΑΣΕΠ Λακωνίας

1ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) 2ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) 3ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) 4ος Πίνακας […]
at
List choice