– 06/07/2013 – Νομός Κορινθίας
July 6, 2013
– 12/07/2013 – Αποτελέσματα επαναπροκήρυξης Λακωνίας
July 12, 2013

– 06/07/2013 – Νομός Σερρών

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων της ΚΟΧ.Π.1.206/2/2013 είναι δέκα ημέρες. Από 07/07/2013 έως και 16/07/2013


Ανακοίνωση ΚΟΧ

Δελτίο Τύπου

Έντυπο Αίτησης

Οδηγίες ΚΟΧ

Περίληψη ΚΟΧ

List choice