– 31/01/2013 – Δελτίο Τύπου – Νομός Σερρών
January 31, 2013
– 31/1/2013 – Νομός καβάλας
January 31, 2013

– 31/01/2013 – Νομός Σερρών

Για την ΚΟΧ.Π 1.206-1-2013 η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες. Από 01/02/2013 έως και 10/02/2013.

‘Εντυπο αίτησης στον Πολιτισμό

Οδηγίες ΚΟΧ

Ορθή επανάληψη KOX 1.206-1-2013

Ορθή Επανάληψη Περίληψης ΚΟΧ. Π. 1.206-1-2013

List choice