Μουσ – Περ. Κεντρ Μακεδ – Προκυρήξεις

Thursday July 25th, 2013

– 25/07/2013 – Επαναπροκήρυξης Χαλκιδικής

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων της ΚΟΧ.Π 1.207-02-2013 είναι δέκα ημέρες. Από 26/07/2013 έως και 05/08/2013. Ανακοίνωση ΚΟΧ Δελτίο Τύπου Έντυπο Αίτησης Οδηγίες ΚΟΧ Περίληψη ΚΟΧ
at
Thursday July 18th, 2013

– 18/07/2013 – Θεσσαλονίκη

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων της ΚΟΧ.Π 1.202-02-2013 είναι δέκα ημέρες. Από 19/07/2013 έως και 28/07/2013. Ανακοίνωση ΚΟΧ Δελτίο Τύπου Έντυπο Αίτησης Οδηγίες ΚΟΧ Περίληψη ΚΟΧ
at
Saturday July 6th, 2013

– 06/07/2013 – Νομός Σερρών

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων της ΚΟΧ.Π.1.206/2/2013 είναι δέκα ημέρες. Από 07/07/2013 έως και 16/07/2013 Ανακοίνωση ΚΟΧ Δελτίο Τύπου Έντυπο Αίτησης Οδηγίες ΚΟΧ Περίληψη ΚΟΧ
at
Tuesday February 5th, 2013

– 05/02/2013 – Νομός Θεσσαλονίκης

Για την ΚΟΧ.Π 1.202-01-2013 προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες. Από 06/02/2013 έως και 15/02/2013. Περίληψη ΚΟΧΟδηγίες ΚΟΧ στον ΠολιτισμόΚΟΧΈντυπο αίτησης στον Πολιτισμό
at
List choice